2007. aasta jaanuaris korraldati külade kohta uuring.

Selle alusel koostati küsimustik, et koostada ülevaade külade olukorrast.