9/12/23

MTÜ PAIK projektide menetlemise ja hindamise kord

MTÜ PAIK projektide hindamiskomisjon:

(MTÜ PAIK üldkoosoleku otsused 01.07.2021 nr 21-5 ja 21.03.2022 nr 22-03)

Kertu Langinen (komisjoni esimees),  Alo Põldamaa, Andrus Läll, Külli Urbas, Maarika Lausvee, Lembit Saart, Eigo Laur, Helen Potman, Urve Vahula

Asendusliikmed: Priit Adler, Rein Kerem, Triin Hiielaid