PAIK arengustrateegia

 

 MTÜ PAIK LEADER tegevuspiirkonna ÜHISSTRATEEGIA 2024-2030

MTÜ PAIK LEADER-tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2024-2030 STRATEEGIA

Lisa 1 Tegevuspiirkonna analüüs LISA

MTÜ PAIK üldkoosoleku otsus  LEADER tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2024-2030 kinnitamise kohta OTSUS

MTÜ PAIK üldkoosoleku otsus LEADER teguspiirkonna ühisstrateegia 2024-2023 esitamise teavitamiseks OTSUS

MTÜ PAIK üldkoosoleku 23.05.23 protokoll  PROTOKOLL

 

Strateegia 2023-2027+ eelnõuga saab tutvuda siin

Strateegia 2024-2027+ seminar Rakkes Kava 

MTÜ PAIK juhatuse otsus nr 23-01/29.03.23 Otsus  Lisa 1 tegevuskava

MTÜ PAIK juhatuse 30.03.22 protokoll

MTÜ PAIK juhatuse otsus nr 22-05/30.03.22

Lisa1

Lisa2 Tegevuskava

MTÜ PAIK üldkoosoleku 21.03.22 protokoll

MTÜ PAIK üldkoosoleku otsus nr 22-04/21.03.22

 

 STRATEEGIA 2014-2020-2025

Strateegia 2014-2020-2025 Kinnitatud üldkoosoleku otsusega 01.07.2021 

Meetmelehed

Meede  Kasvav Pandivere

Meede  Pandivere Covid-19 tagajärgede taastekava

Meede  Kodupaik Pandivere

Meede  Pandivere kultuuriküllane kodupaik

Meede  Pandivere arukad külad

Meede  Pandivere koostöö

Strateegia 2014-2020 vastu võetud 14.10.2015 üldkoosolekul
 
 
 Strateegia levitamine
Strateegia koostamine täiendavad materjalid
 Meetmed
Meede 2.2 Meede 2.2 ( muudetud üldkoosoleku otsusega 19-4/27.03.2019)

Meede 3.1

 
 
Strateegia tutvustamine Tamsalu volikogus maavanemale
Arengustrateegia seisuga 16.01.15 täiendatud
Arengustrateegia seisuga 16.02.15 
Arengustrateegia seisuga 15.05.14

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1305/201