MTÜ PAIK LEADER projektitoetuse meetmed 2024.aastal

Meetme nimetus

Taotluste vastuvõtu aglus

Taotluste vastuvõtu lõpp

Projektitoetuste summa

Hindamise tähtaeg 

1.Ettevõtlus

27.05.2024 kell 00:00

31.05.2024 kell 17:00 

160 000,00

05.07.2024

 

09.09.2024 kell 00:00

13.09.2024 kell 17:00

240 000,00

22.10.2024

2. Arukad külad

09.09.2024 kell 00:00

13.09.2024 kell 17:00

136 000,00

22.10.2024

3.Teadmised ja oskused 

09.09.2024 kell 00:00 13.09.2024 kell 17:00 30 000,00 22.10.2024

 

Meede 1. Ettevõtlus Meetmeleht

PAIK äriplaani vorm

Taotleja peab läbima enne taotluse esitamist PAIKi büroo poolse eelkonsultatsiooni hiljemalt 3 tööpäeva enne taotluste vastuvõtu lõppemist.

 

Meede 2 Arukad külad Meetmeleht 

Meede 3 Teadmised ja oskused  Meetmeleht

 

24.04.2024