« Tagasi

MTÜ PAIK juhatuse koosolek

MTÜ PAIK juhatuse koosolek toimub 02.mail algusega kell 15.30 Tamsalus, Halduskeskuse III korruse saalis

PÄEVAKORD

1.Pandivere  koostööpiirkonna strateegia 2024-2027+ heakskiitmine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

2. MTÜ PAIK 2023.aasta rakenduskava muutmine

3. MTÜ PAIK 2022.majandusaasta aruande ia tegevusaruande kinnitamine

4. Ettepaneku tegemine MTÜ PAIK 2023-2024 liikmemaksude kohta

5. MTÜ PAIK üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine