Sotsiaal-majanduslikud seosed ja geograafiline omapära

 

Sotsiaal-majanduslikud seosed

 • sarnased ettevõtlusharud sarnastest looduslikest, ajaloolistest ja kultuurilistest oludest tingituna;
 • väike-ettevõtete domineerimine;
 • Tallinn-Tartu raudtee läbib kolme omavalitsust, samas paljud ajaloolised seosed on lähtunud raudteest;
 • mitmes kohas, nagu Tamsalu, Rakke on toodetud lupja, esineb mitmeid vanu lubjapõletusahjusid ja paemurdusid;
 • kogu Pandivere piirkond on Eesti keskmisega võrreldes hõredalt asustatud piirkond;
 • sarnased eeldused turismi arendamiseks.

 

Ajaloolised seosed

 • valdav osa piirkonnast on ajalooliselt kuulunud Virumaa koosseisu;

  mitmes kohas, nagu Tamsalu, Rakke on toodetud lupja, esineb mitmeid vanu lubjapõletusahjusid ja paemurdusid;
 • omaaegsed mõisad olid tihedates sidemetes;
 • piirkonda iseloomustab suur haritud inimeste hulk, on mitmeid kuulsaid maadeavastajaid või geograafe, nagu Lütke, Krusenstern, Struwe, bioloog Baer;
 • paljud olid Venemaa Teaduste Akadeemia liikmed.

 

Geograafiline omapära

 • asukoht Pandivere kõrgustikul;
 • asub Pandivere veekaitsealal, piirkonnas esineb palju karstinähtusid;
 • Pandivere kõrgustiku keskosa on eesti suurim mageveevarude täiendaja; suhteliselt viljakad mullad. 
 • sarnased klimaatilised tingimused - paksem lumikate ja selle pikem kestus;