07.11.23

MTÜ PAIK üldkoosolek toimub 23.mail algusega kell 15.50 Laekvere Rahvamajas

Registreeri oma üldkoosolekul osalemine SIIN hiljemalt 19.maiks 2023.a

 

Kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana.

 

PÄEVAKORD:

1.     Avalik seminar koos aruteluga  "Mis meid puudutavas maailmas toimub ja toimumas - sh Eesti regionaalpoliitika"  politoloog doktor Viljar Veebel   

2.     PAIK 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine

3.     MTÜ PAIK liikmemaksu  kinnitamine

4.     MTÜ PAIK koostööprojekti „Arukad külad" 2023-2024 kinnitamine

5.     MTÜ PAIK LEADER strateegia 2024-2027+(2030) kinnitamine ja vastavad teavitustegevused:

5.1. Kinnitada MTÜ PAIK LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027, mis vastab maaeluministri 02.02.2022 määruse nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus" (määrus) § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele (strateegia);

5.2.  Esitada MTÜ PAIK LEADERi kohaliku arengu strateegia määruse § 10 lõike 1 punkti 4 kohaselt ja „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027" sekkumise „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng" alusel heakskiitmiseks PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIAle hiljemalt 31. maiks 2023 koos kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsusega strateegia vastuvõtmise kohta.

5.3. Avalikustada MTÜ PAIK LEADER tegevuspiirkonna elanikele teabena kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest maakonna ajalehes ja MTÜ PAIK veebilehel hiljemalt 31.mai 2023.a

6.     MTÜ PAIK LEADER strateegia 2024-2027+(2030) protseduuride edasiste piirangutega menetlusvolituste andmine MTÜ PAIK juhatusele

 

Päevakorrapunktidele kommentaarid ja motiveeritud ettepanekud edastada paik@pandivere.eu või tuua MTÜ PAIK büroosse Tehnika tn 1a Tamsalu hiljemalt 18.mai kell 15:00

 

 

MTÜ PAIK LEADER tegevuspiirkonna strateegia 2024-2027+( tööversioon) /Strateegia

MTÜ PAIK strateegia 2024-2027+ Lisa1 Tegevuspiirkonna analüüs(tööversioon) /Lisa 1

MTÜ PAIK 2022.majandusaasta aruanne /Aruanne

MTÜ PAIK üldkoosoleku 23.05.23 protokoll

MTÜ PAIK üldkoosoleku otsus  23.05.23 nr 23-  ( strateegia kinnitamine) 

MNTÜ PAIK üldkoosoleku otsus 23.05.23 nr 23-5  (teavitamine)