Juhatus

Juhatuse liikmed alates  21.03.2022 .

Üldkoosoleku otsus nr 21-6/01.07.2021 ja  nr 22-02/21.03.22

     
Indrek Kesküla juhatuse esimees indrek.keskyla@v-maarja.ee
     
Rauno Võrno   rauno@vinnivald.ee
     
Valdo Helmelaid   valdo.helmelaid@tapa.ee
     
Eerik Lumiste   eerik.lumiste@gmail.com
     
Margo Klaasmägi   margo@artiston.ee
     
Heli Kiigemägi   heli.kiigemagi@gmail.com
     
Eve Salu   eve@mertigrupp.ee
     
Tuuli Lindre   tuuli.lindre@mail.ee
     
Kalev Viiksaar   kalev.viiksaar@rmk.ee

 

 

MTÜ PAIK

Juhatuse pädevusse kuuluvad:

 • keskuse üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
 • liikmete vastuvõtmise otsustamine;
 • kinnisvara kasutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;
 • juhatuse esimehe valimine;
 • juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
 • töötajate ametijuhendite kinnitamine ja töölevõtmine;
 • liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
 • keskuse arengu- ja tegevuskavade ning eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule ja tasumise korra kehtestamine;
 • keskuse komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
 • muude tööorganite moodustamine;
 • keskuse esindaja määramine;
 • välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
 • teenuste nimekirja ja hinnakirja kinnitamine ning muutmine;
 • toetuste väljaandmine;
 • koostööprojektide esitamise või nendes osalemise kooskõlastamine;
 • sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
 • laenude võtmine ja andmine;
 • kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine;
 • sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine.

 

MTÜ PAIK juhatuse liige kuni 21.03.22 Riho Tell

 

MTÜ PAIK juhatuse liikmed seisuga 14.03.2018 - 01.07.2021:

Indrek Kesküla (juhatuse esimees), Riho Tell, Andrus Läll, Piret Lükk, Eerik Lumiste, Margo Klaasmägi, Jaak Läänemets, Heli Kiigemägi, Priit Adler, Eve Salu, Lembit Kopso, Kaur Salus

 

MTÜ PAIK juhatuse liikmed seisuga 18.04.2017 - 14.03.2018:

Eerik Lumiste (juhatuse esimees), Anti Pällo, Väino Virks, Margo Klaasmägi, Indrek Kesküla, Jaak Läänemets, Matti Preem, Riho Tell, Heli Kiigemägi, Priit Adler

ja kuni 19.12.2017 Andrus Blok(juhatuse esimees) ja Aarne Laas

 

MTÜ PAIK juhatuse liikmed seisuga 12.04.2016 - 17.04.2017:

Aarne Laas, Andrus Blok, Eerik Lumiste, Anti Pällo, Väino Virks, Margo Klaasmägi, Valdo Simonlatser, Kaur Salus, Indrek Kesküla, Jaak Läänemets, Matti Preem, Riho Tell

 

MTÜ PAIK juhatuse liikmed seisuga 03.11.2015 - 11.04.2016:

Aarne Laas, Andrus Blok, Eerik Lumiste, Anti Pällo, Väino Virks, Margo Klaasmägi, Valdo Simonlatser, Kaur Salus, Indrek Kesküla, Jaak Läänemets, Matti Preem