5.02.24

LEADER projektitoetus 2023-2027  Lisainfo

Määrus nr 29/30.05.2023 LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 rakendamine

Määruse nr 29/30.05.2023  seletuskiri

Määrus nr 44/04.08.2023 Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord

MTÜ PAIK projektide menetlemise ja hindamise kord Kord