2.07.24

LEADER projektitoetus 2023-2027  Lisainfo

Määrus nr 29/30.05.2023 LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 rakendamine

Määruse nr 29/30.05.2023  seletuskiri

ÜPP SK 2023-2027 teavitamisnõuded Info

Määrus nr 44/04.08.2023 Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord

PRIA juhend LEADER projektitoetuse esitamiseks Juhend

Euroopa komisjoni suunis huvide konflikti vältimiseks Info

MTÜ PAIK projektide menetlemise ja hindamise kord Kord kuni 21.03.24