« Tagasi

PAIK korraldab energiasäästu teemalised kooolitused

Koostööprojekti „Rohelised kogukonnad" raames Lääne- ja Ida-Virumaal energiasäästu teemalised koolitused
Toimumisaeg:
02.10.  ja  10.11.2023 
Toimumiskoht: Tamsalu, Tehnika 1a, III korruse saal
Eesmärk:
Koolituse eesmärk on tõsta kohalike mittetulundusühingute ja sihtasutuste,mikroettevõtete, korteriühistute ja aktiivsete kogukonnaliikmete teadlikkust ja võimekustenergiamajanduse valdkonnas.
Sihtgrupp:
Mittetulundusühingud, SA, mikroettevõtted, korteriühistud, aktiivsed asjast huvitunudkogukonnaliikmed
Õpiväljund:
Koolituse läbinud:
- omab teadmisi hoonete energiasäästlikust renoveerimisest,
- teab energiasäästu võimalustest igapäeva elus,
- omab ülevaadet energiaaudititest ning energiamärgistest,
- omab teadmisi taastuvatest energiaallikatest ning fossiilkütuste asendamisest taastuvateenergiaallikatega.
Kontakt: Tõnu Kiviloo, tonukiviloo@pandivere.ee
Koolitust viiakse läbi LEADER meetme toel. Koostööprojekti "Rohelised kogukonnad"raames.
Projekti partnerid: MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ PAIK
Õppekeel:eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö,16 akadeemilist tundi
Lektor: Martin Kikas, Kalle Virkus, Ülo Kask, Robert Mägi, Nele Ivask
Kontakt: Livia Kask, 6202063,livia.kask@taltech.ee
Koolitus onregisteerunud osalejatele  tasuta ja mõlemal päeval osalejad saavad tunnistuse koolituse läbimise kohta
Registreerumise algus:
11.09.2023 11:00
Registreerumisetähtaeg:
29.09.2023
Ajakava:
02.10.2023
09:30 - 09:50 Kogunemine ja registreerimine
09:50 - 10:00 Tervitus ja sissejuhatus
10:00 - 11:30 Hoonete (nii KÜd kui eramud) energiasäästlikuks renoveerimine.Ülesanded korteriühistutele, toetuste saamise võimalused, ELitoetatavad projektid jms.
Lektor: Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
11:30 - 12:15 Tehniline konsultant. Kuidas kodusid energiasäästlikuks teha?
Lektor: Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
12:15 - 13:00 Energiasäästu võimalused igapäeva elus. Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
13:00 - 14:00 lõuna
14:00 - 15:30 Fossiilkütuste asendamine taastuvate energiaallikatega, milliseidküttesüsteeme paigaldada, kuidas neid õigesti käitada, et saadakütusest maksimaalselt energiat kätte.
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
 
10.11.2023
09:30 - 10:00 Kogunemine ja registreerimine
10:00 - 10:45 Taastuvad energiaallikad (biomass, päikesepaneelid,päikesekollektorid, soojuspumbad, väiketuulikud jm).
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
10:45 - 11:30 Päikesepargid, nende dimensioneerimine, energia salvestamine,seadmete utiliseerimine. Lektor: Robert Mägi, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
11:30 - 12:15 Energiaauditid ja energiamärgised, milleks ja millal vaja. I osa Lektor: Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
12:15 - 13:00 lõuna
13:00 - 13:45 Energiaauditid ja energiamärgised, II osa. Näiteid ja arvutused. Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
13:45 - 15:15 Energiakogukonnad (energiaühistud). Energiavaesus ja sellestväljatuleku võimalused. Lektor: Nele Ivask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ