Juhatus

                                                                                                                Juhatuse liikmed alates 26.06.2024

                                                                                                                Üldkoosoleku otsus nr. 24-4/25.06.2024

                                                                                                   

     1.  Indrek Kesküla -Juhatuse esimees (KOV Väike-Maarja Vallavalitsus) indrek.keskyla@v-maarja .ee 

     2. Riho Tell (KOV  Tapa Vallavalitsus)    riho.tell@tapa.ee

     3. Heli Kiigemägi    heli.kiigemagi@gmail.com / EMTAK kood 69202

     4. Eve Salu      eve@mertigrupp.ee / EMTAK kood 46181

     5. Kalev Viiksaar     kalev.viiksaar@rmk.ee / EMTAK kood 91031

     6. Egle Tammeleht egle.tammeleht@ut.ee /EMTAK kood 94992

 

Juhatuse pädevusse kuuluvad:

  • Strateegia rakendamisega seotud otsuste tegemine, rakenduskava ja meetmelehtede kinnitamine, minivoorude ellu kutsumine, projektitaotlusi strateegias toodud hindamiskriteeriumide alusel hindava töörühma ehk hindamiskomisjoni moodustamine ja hindamiskomisjoni protokolli kinnitamine; Kui juhatus ei ole otsustusvõimeline, siis kinnitab hindamiskomisjoni protokolli üldkoosolek;
  •  töökordade kinnitamine;
  • ühingu liikmete registri pidamine;
  • uute liikmete vastuvõtmine;
  • ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;
  •  ühingu tegevjuhi töölevõtmine ja vabastamine;
  • ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
  •  põhivara soetamise, laenude võtmise, vara pantimise, rentimise jm tehingute tegemine
  •  majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule;
  • muude juhatuse pädevusse antud küsimuste otsustamine sh liikmelisus teistes organisatsioonides.

MTÜ PAIK juhatuse liikmed kuni 26.06.24

(Üldkoosoleku otsus 23-6/05.12.23

Indrek Kesküla, Riho Tell, Heli Kiigemägi, Eve Salu, Kalev Viiksaar, Tuuli Lindre

MTÜ PAIK juhatuse liikmed kuni 05.12.23

(Üldkoosoleku otsus nr 21-6/01.07.2021 ja nr 22-02/21.03.22)

Indrek Kesküla (juhatuse esimees), Rauno Võrno, Valdo Helmelaid, Eerik Lumiste, Margo Klaasmägi, Heli Kiigemägi, Eve Salu, Kalev Viiksaar, Tuuli Lindre

MTÜ PAIK juhatuse liige kuni 21.03.22 Riho Tell

MTÜ PAIK juhatuse liikmed seisuga 14.03.2018 - 01.07.2021:

Indrek Kesküla (juhatuse esimees), Riho Tell, Andrus Läll, Piret Lükk, Eerik Lumiste, Margo Klaasmägi, Jaak Läänemets, Heli Kiigemägi, Priit Adler, Eve Salu, Lembit Kopso, Kaur Salus

MTÜ PAIK juhatuse liikmed seisuga 18.04.2017 - 14.03.2018:

Eerik Lumiste (juhatuse esimees), Anti Pällo, Väino Virks, Margo Klaasmägi, Indrek Kesküla, Jaak Läänemets, Matti Preem, Riho Tell, Heli Kiigemägi, Priit Adler

ja kuni 19.12.2017 Andrus Blok(juhatuse esimees) ja Aarne Laas

MTÜ PAIK juhatuse liikmed seisuga 12.04.2016 -17.04.2017

Aarne Laas, Andrus Blok, Eerik Lumiste, Anti Pällo, Väino Virks, Margo Klaasmägi, Valdo Simonlatser, Kaur Salus, Indrek Kesküla, Jaak Läänemets, Matti Preem, Riho Tell

MTÜ PAIK juhatuse liikmed seisuga 03.11.2015 - 11.04.2016:

Aarne Laas, Andrus Blok, Eerik Lumiste, Anti Pällo, Väino Virks, Margo Klaasmägi, Valdo Simonlatser, Kaur Salus, Indrek Kesküla, Jaak Läänemets, Matti Preem