1/11/23

Koostööprojekt "Maastikukunst kui piirkonna mainekujunduse element"

Viitenumber 19302200014

Projekti eesmärk: Aktiviseerida  noori koostööle ning läbi ühistegevuste arendada oskust märgata keskkonda ja seda loovalt tõlgendada. Luua kunsti olemasolevatest vahenditest ja vormidest

Partnerid: MTÜ PAIK, MTÜ Kirderanniku koostöökogu.

 

Koostööprojekt "Rohelised kogukonnad"

Viitenumber 19302200013

Projekti eesmärk: Teadlikkuse tõstmine ning osapoolte vaheliste partnerlussuhete arendamine, koolituste ja õppereiside korraldamise tulemusena on kasvanud osalejate teadlikkus taastuvenergia, ringmajanduse ja energeetika valdkonnas.

Partnerid: MTÜ PAIK, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu

 

Koostööprojekt" Põhja-Eesti toidukultuur-Paepealsed maitsed"

Viitenumber 19302100017

Projekti eesmärk: Põhja-Eestist üle-eestilise tuntud toidupiirkonna kujundamine ning Põhja-Eesti toidupiirkonna toidupärimuse ja toidukultuuri edendamine, võrgustikutöö arendamine ning teavitustöö korraldamine ning piirkondlike teemapäevade korraldamine.

Partnerid:MTÜ PAIK, MTÜ Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Parnerid, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

 

Ühisprojekt "Ükski küla pole üksi"

Viitenumber: 19202101619

Projekti eesmärk: Pandivere piirkonna sidususe suurendamine ja piirkondade arengukavade koostamise nõustamine ja Eesti arukate külade võrgustikus toimivate kogukondade arvu suurendamine. Projektiga aktiviseeritakse kogukonna partnerlussuhteid: elanikkond- külaliikumine- ettevõtjad-kohalik omavalitsus

Partnerid: MTÜ Paik, Väike-Maarja Vallavalitsus, Tapa Vallavalitsus, Vinni Vallavalitsus

 

Koostööprojekt "Arukad külad"

Viitenumber19302000034

Projekti eesmärgiks on Eesti arukate külade võrgustiku loomine ning koostöö arendamine rahvusvahelise arukate külade (Smart Rular 21) võrgustikuga. Projektis osalevad piirkonnad koostavad oma arengukava või valdkondliku tegevuskava

Projekti partnerid: MTÜ PAIK, Tartumaa Arendusselts, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu-Lahe Partnerluskogu, MTÜ Järva Arengu Partnerid, Ida-Harju Koostöökoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu

 

Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks"

Viitenumber 19301900034

Projekti eesmärk: Tegevuste üldeesmärgiks on , et Põhja-Eestist kujuneks üle-eestiliselt tuntud toidupiirkond. Põhja-Eesti toiduvõrgustikku on kaastud toiduga seotud organisatsiooni ning piirkonnas tegutsevad kokad ja toitlustusasutused on teadlikud Põhja-Eesti kohaliku toidu ettevõtjatest, toodetest ning läbi toidupäevade läbiviimise  kaasatakse  piirkonna elanikke

Partnerid: MTÜ PAIK, MTÜ Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Partnerid, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

 

Koostööprojekt "Viru  LEADER võrgustiku tugevdamine"

Viitenumber:19302000012

Projekti eesmärk: Viru LEADER võrgustiku tugevdamine ja arendamine läbi ühiste tegevuste ja arenguseminaride, et tagada parem koostöö ja piirkonna ühtlasem areng Leader maastikul

Projekti partnerid: MTÜ PAIK, MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, MTÜ Kirderanniku Koostöökoku, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid