10/24/23

Koostööprojekt "Arukate külade võimestamine"

Viitenumber 19302200032

Projekti eesmärk: Koostöö suurendamine, teadlikkuse tõstmine ning osapoolte vaheliste partnerlussuhete loomine ja arendamine. Pilootprogrammis osalenud arukad külad jätkavad oma valitud strateegiliste tegevuste elluviimist ning arendavad edasi omavahelisi parterlussuhteid.

Partnerid: MTÜ PAIK ja MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda

 

Koostööprojekt "Maastikukunst kui piirkonna mainekujunduse element"/ Mina olen siin

Viitenumber 19302200014

Projekti eesmärk: Aktiviseerida  noori koostööle ning läbi ühistegevuste arendada oskust märgata keskkonda ja seda loovalt tõlgendada. Luua kunsti olemasolevatest vahenditest ja vormidest

Partnerid: MTÜ PAIK, MTÜ Kirderanniku koostöökogu.

 

Koostööprojekt "Rohelised kogukonnad"

Viitenumber 19302200013

Projekti eesmärk: Teadlikkuse tõstmine ning osapoolte vaheliste partnerlussuhete arendamine, koolituste ja õppereiside korraldamise tulemusena on kasvanud osalejate teadlikkus taastuvenergia, ringmajanduse ja energeetika valdkonnas.

Partnerid: MTÜ PAIK, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu

 

Koostööprojekt" Põhja-Eesti toidukultuur-Paepealsed maitsed"

Viitenumber 19302100017

Projekti eesmärk: Põhja-Eestist üle-eestilise tuntud toidupiirkonna kujundamine ning Põhja-Eesti toidupiirkonna toidupärimuse ja toidukultuuri edendamine, võrgustikutöö arendamine ning teavitustöö korraldamine ning piirkondlike teemapäevade korraldamine.

Partnerid:MTÜ PAIK, MTÜ Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Parnerid, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

 

Ühisprojekt "Ükski küla pole üksi"

Viitenumber: 19202101619

Projekti eesmärk: Pandivere piirkonna sidususe suurendamine ja piirkondade arengukavade koostamise nõustamine ja Eesti arukate külade võrgustikus toimivate kogukondade arvu suurendamine. Projektiga aktiviseeritakse kogukonna partnerlussuhteid: elanikkond- külaliikumine- ettevõtjad-kohalik omavalitsus

Partnerid: MTÜ PAIK, Väike-Maarja Vallavalitsus, Tapa Vallavalitsus, Vinni Vallavalitsus

Piirkondlikud kohtumised:

Esimene etapp- päevakava

Teine etapp- päevakava

Kolmas etapp-päevakava

Koostööprojekt "Arukad külad"

Viitenumber19302000034

Projekti eesmärgiks on Eesti arukate külade võrgustiku loomine ning koostöö arendamine rahvusvahelise arukate külade (Smart Rular 21) võrgustikuga. Projektis osalevad piirkonnad koostavad oma arengukava või valdkondliku tegevuskava

Projekti partnerid: MTÜ PAIK, Tartumaa Arendusselts, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu-Lahe Partnerluskogu, MTÜ Järva Arengu Partnerid, Ida-Harju Koostöökoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu

 

Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks"

Viitenumber 19301900034

Projekti eesmärk: Tegevuste üldeesmärgiks on , et Põhja-Eestist kujuneks üle-eestiliselt tuntud toidupiirkond. Põhja-Eesti toiduvõrgustikku on kaastud toiduga seotud organisatsiooni ning piirkonnas tegutsevad kokad ja toitlustusasutused on teadlikud Põhja-Eesti kohaliku toidu ettevõtjatest, toodetest ning läbi toidupäevade läbiviimise  kaasatakse  piirkonna elanikke

Partnerid: MTÜ PAIK, MTÜ Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Partnerid, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

 

Koostööprojekt "Viru  LEADER võrgustiku tugevdamine"

Viitenumber:19302000012

Projekti eesmärk: Viru LEADER võrgustiku tugevdamine ja arendamine läbi ühiste tegevuste ja arenguseminaride, et tagada parem koostöö ja piirkonna ühtlasem areng Leader maastikul

Projekti partnerid: MTÜ PAIK, MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, MTÜ Kirderanniku Koostöökoku, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid

 

Ühisprojekt "Pandivere piirkond tuntuks läbi noorte digiloovuse"

Viitenumber 19201901138

Projekti eesmärk: Pandivere piirkonna eksponeerimine, tuntuse suurendamine ja hea imago loomine läbi kohalike noorte vaatenurga.

Projekti partnerid: MTÜ PAIK, Väike-Maarja Vallavalitsus, Tapa Vallavalitsus, Vinni Vallavalitsus

Projekti kestvus: 05.06.2020-21.03.2022

 

Rahvusvaheline koostööprojekt "Struve Route Network"

Viitenumber 19301800006

Projekti eesmärk: Arendada kohalikku teadlikkust ja Struve kaare kui maailmapärandi atraktiivsust

Projekti partnerid: Lapland University of Applied Sciences, Lokalt ledd utveckling Tornedalen 2020, Madonas novada fonds, MTÜ PAIK

Projekti kestvus: 22.05.2018-01.08.2022

Ühisprojekt "Pandivere turismiinfo arendamine"

Viitenumber 619217593016

Projekti eesmärk: Pandivere turismiinfo uuendamine. 11 turismiskeemil info uuendamine ning turismikaartide väljaandmine viies keeles.

Projekti partnerid: MTÜ PAIK, Väike-Maarja vallavalitsus, Vinni Vallavalitsus, Tapa Vallavalitsus

Projekti kestvus: 28.11. 2017-15.01.2020

Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit"

Viitenumber 619316590047

Projekti eesmärk: Koostöö arendamine toidutootjate, kohalike omavalitsuste ja toitlustajatega. Põhja-Eesti kohaliku toidu tutvustamine laiemale tarbijaskonnale.

Projekti partneid: MTÜ PAIK, MTÜ Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökogu, MTÜ Partnerid

Projekti kestvus: 26.09.2016-18.11.2019

Rahvusvaheline koostööprojekt: "Eco-North"

Viitenumber19301800021

Projekti eesmärk: Keskkonnasõbralike hoiakute aktiviseerimine ja propageerimine, kohalike elanike ja eriti noorte julgustamine kohalikul ressursil baseeruva majanduse arendamiseks

Projekti partnerid: MTÜ PAIK, LAG Kuudestaan, LAG Ziemia Gotyku

Projekti kestvus: 4.10.2018-15.04.2021

Rahvusvaheline koostööprojekt "Noorte jõud"

Viitenumber 619317590075

Projekti eesmärk:Julgustada ja inspireerida noori inimesi võtma ühiskonnas aktiivsemat rolli ja luua paremaid vaba-aja võimalusi noortele inimestele ning heade praktikate vastastikune tutvustamine

Projekti partnerid: MTÜ PAIK, LAG Kuudestaan

Projekti kestvus: 19.06.2017-25.01.2019